PROGRAM 15 MINIT INTEGRITY FIRST

Dimaklumkan bahawa Integrity First merupakan satu kempen yang diperkenalkan oleh Unit Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor bagi memupuk amalan nilai murni semua anggota perkhidmatan awam negeri Johor agar mengutamakan amalan integriti dalam apa jua perkara yang dilakukan.
PIJ juga turut serta menjayakan “Program 15 Minit Integrity First” secara serentak pada 15 Januari 2024 , Jam 10.30 pagi.