Pengurusan Risiko – ISO 9001:2015

Bengkel Pengurusan Dokumentasi Pengurusan Risiko dan Peluang Berdasarkan Keperluan ISO 9001 : 2015
=================================================================================

Bagi memberi lebih kefahaman berkaitan pengurusan risiko, PIJ telah mengambil inisiatif menganjurkan Bengkel Pengurusan Risiko kepada kakitangan Perbadanan Islam Johor.

Penceramah Jemputan dari CBTC Management House, Tuan Idrus bin Ali memberi penerangan secara terperinci berkaitan pengurusan risiko. Menurutnya, salah satu objektifnya adalah memastikan Organisasi terus dapat bertahan sekurang-kurangnya 100 tahun akan datang.

Semoga Bengkel ini dapat memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah.