Maksud Singkatan TWRJ

TWRJ adalah singkatan bagi Tabung Waqaf Rakyat Johor.