KUNJUNGAN HORMAT OLEH YANG BERHORMAT TUAN MOHD FARED BIN MOHD KHALID, PENGERUSI JAWATANKUASA HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR KE PERBADANAN ISLAM JOHOR

4 Apr, Johor Bahru – Perbadanan Islam Johor (PIJ) merakamkan jutaan terima kasih dan amat berbesar hati menerima kunjungan hormat daripada Yang Berhormat Tuan Mohd Fared Bin Mohd Khalid, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor ke Perbadanan Islam Johor.

Tuan Haji Muzaldin Bin Haji Mohamed, Pengurus Besar PIJ terlebih dahulu menyampaikan taklimat bagi menjelaskan peranan dan tanggungjawab serta hala tuju Perbadanan Islam Johor kepada Yang Berhormat.

Yang Berhormat turut berkesempatan untuk membuat lawatan ke Pusat Dialisis Perbadanan Islam Johor yang diuruskan oleh ICMC Healthcare Sdn. Bhd. Lawatan turut disertai oleh Tuan Haji Muzaldin Bin Haji Mohamed, Pengurus Besar PIJ, Tuan Haji Mohd Fuad Bin Haji Ismail, Ketua Pegawai Operasi Insist Amilat Sdn. Bhd. dan Encik Mohd Fuad Bin Mohd Yasin, Pengurus ICMC Healthcare Sdn. Bhd.

Semoga perjumpaan ini sebagai permulaan yang baik dalam usaha bagi pembangunan sosio ekonomi Umat Islam khususnya di Negeri Johor. InsyaAllah.

#KeteguhanEkonomiMembangunUmmah
#PerbadananIslamJohor
#TabungWaqafRakyatJohor