KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PEMBELIAN NON-COMMUNICABLE DISEASE KIT (NCD-KIT) BAGI PROGRAM SUDUT KESIHATAN KENDIRI (WELLNESS CORNER) NO. SEBUT HARGA : SH BIL. 13/2022

Pelawaan adalah terbuka kepada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam Kod Bidang 050102, 050301, 050302 dan 050303.

Dokumen Sebut Harga boleh di perolehi di Pejabat Perbadanan Islam Johor (PIJ) yang beralamat di T3.1 Bangunan PIJ, Jalan Rebana, Kebun Teh.

Tertakluk terma dan syarat.

#PerbadananIslamJohor
#KeteguhanEkonomiMembangunUmmah
#TabungWaqafRakyatJohor
#MembangunSwadayaUmmah