BORANG SARINGAN KESIHATAN COVID19 – PELAWAT

MAKLUMAT PELAWAT

PENGISYTIHARAN KESIHATAN

Adakah anda mempunyai gejala berikut? Sila tandakan :