KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

Pelawaan adalah terbuka kepada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam Kod Bidang 221001, 221002 dan 221003.

Dokumen Sebut Harga boleh di perolehi di Pejabat Perbadanan Islam Johor (PIJ) yang beralamat di T3.1 Bangunan PIJ, Jalan Rebana, Kebun Teh.

Tertakluk terma dan syarat.

#PerbadananIslamJohor
#KeteguhanEkonomiMembangunUmmah
#TabungWaqafRakyatJohor
#MembangunSwadayaUmmah