Kenyataan Iklan Sebutharga PIJ

Pelawaan adalah terbuka kepada semua syarikat bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang mempunyai kod bidang yang berkaitan.

Tarikh tutup : 25-30 November 2021 (Rujuk Kenyataan Tawaran)

Borang Sebut Harga boleh di perolehi di Pejabat Perbadanan Islam Johor yang beralamat di T3.1 Bangunan PIJ, Jalan Rebana, Kebun Teh.

Tertakluk terma dan syarat.

#KeteguhanEkonomiMembangunUmmah
#PerbadananIslamJohor