BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT


Merancang, melaksana, mengawal selia, memantau pembangunan sistem berkomputer serta memberi sokongan kepada pengguna sistem, di samping memberi khidmat penyelenggaraan secara langsung atau tidak langsung.

EN. MOHD JAMAL B. ROSLAN


Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Gred FA29