BAHAGIAN AUDIT DALAM


Bahagian Audit Dalam bertanggungjawab ke atas pelaksanaan audit dalam di PIJ mengikut arahan yang diberi oleh Ahli Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Audit & Pemeriksaan dan Pengurus Besar PIJ selaras dengan polisi- polisi dan prosedur- prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan.

PN. NUR HANANI BT. KAMARUDIN


Juruaudit, Gred WA41 (K)

  • Muhammad Hafiz B. Saimon

    Penolong Juruaudit, Gred WA29

  • Norliza Bt. Asmoni

    Pembantu Juruaudit, Gred WA19