Kemudahan Parkir


Para pelanggan yang di hormati,
Bagi kemudahan semua pelanggan yang berurusan di Kaunter Khidmat Pelanggan Insist Amilat Sdn Bhd, Syarikat telah menyediakan 2 Lot Parkir (Petak Kuning) di hadapan pejabat bagi kegunaan tuan/puan meletakkan kenderaan semasa berurusan dengan kami.

Semoga dengan adanya kemudahan ini akan memudahkan lagi urusan tuan/puan dengan pihak Kami

Sekian, terima kasih
Pengurusan Insist Amilat Sdn Bhd